Главная ІНФОРМАЦІЯ Прийом скарг та претензій

Пошук по сайту

Подписка на рассылку

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

Прийом скарг та претензій

Даний проект розроблений у зв’язку з необхідністю впровадження системи моніторингу запитів, звернень, скарг співробітників та інших зацікавлених осіб.
Основною метою проекту є підвищення ефективності роботи підрозділів Компанії, забезпечення дотримання інтересів заявника і своєчасне доведення до керівництва Компанії інформації про неправомірні дії співробітників Компанії, усунення порушень і їх наслідків.
Для цілей цього проекту під Зверненням розуміється письмове звернення клієнта або співробітника компанії, з метою отримання необхідної інформації або вжиття превентивних заходів, впровадження поліпшень і додаткових послуг і можливостей.
Для цілей цього положення під Скаргою розуміється письмове або електронне звернення клієнта, співробітника, чиї законні інтереси, на його думку, ущемлені будь-ким із співробітників Компанії.
1.    Порядок прийому Звернень і Скарг
Направити Звернення або Скаргу можна наступними способами:
Ящик – заповнити бланк і опустити в ящик для скарг і звернень, який знаходиться на першому поверсі центрального офісу за адресою м Дніпропетровськ, Селянський узвіз, 3а;
Поштою – відправити лист за адресою 49000, м Дніпропетровськ, Селянський узвіз, 3а, ТОВ «Вента.ЛТД». На конверті необхідно зробити позначку «Скарга/Звернення. Для відділу персоналу»;
По електронній пошті – написати електронного листа на адресу personal@ventaltd.com.ua.
При подачі скарги особисто в офісі компанії, особі, яка подає заяву, видається копія титульного аркуша його заяви з відміткою про прийом, датою прийому та вхідним номером.
У скарзі має бути викладена вся необхідна інформація для прийняття рішення. Якщо скарга подається повторно, необхідно вказати дату і номер першої скарги. У заяві обов’язково необхідно вказати спосіб зв’язку з подавцем (телефон, електронна адреса, спосіб надсилання відповіді). Тому, хто подає заяву, скарги рекомендуємо зберігати вхідний номер для спрощення подальшої взаємодії.
2.    Порядок розгляду Звернень і Скарг
Всі Скарги надходять до Директора по персоналу і реєструються в Журналі обліку Скарг. Потім Скарги передаються керівникові, до якого надійшов запит, він розглядає його (протягом 3-х робочий днів).
Якщо керівник вважає, що скарга повинна бути задоволена і має повноваження для прийняття відповідного рішення, то він приймає рішення, готує відповідь клієнту або співробітнику і передає відповідь у відділ персоналу для реєстрації та передачі заявнику.
Якщо відповідальний співробітник вважає, що скарга повинна бути задоволена, але не має повноважень для прийняття відповідного рішення, то він готує і направляє подання особі, яка має відповідні повноваження. У поданні обов’язково повинно бути вказано, що воно складено у відповідь на запит клієнта, дата і вхідний номер. Термін розгляду не більше 2-х робочих днів.
Якщо відповідальний співробітник вважає, що скарга не може бути задоволена, то він готує мотивовану відмову. Мотивовані відмови направляються для затвердження в комітет скаргами в складі керівника підрозділу, юриста, профільного фахівця, генерального директора компанії. Термін розгляду не більше 2-х робочих днів.
Відповідь повинна містити: посилання на вхідний номер запиту, роз’яснення, які дії приймаються за запитом (скарзі) і які дії треба розпочинати заявнику (якщо вони необхідні), а в разі відмови, пояснення про причини відмови і пропозиції щодо врегулювання ситуації, які могли б бути прийнятна як для подавача, так і для компанії (організації).
Відповідь на скаргу (запит) надсилається подавцю тим способом, який вказано в заяві.
Співробітник, який прийняв рішення по скарзі, в рамках своїх компетенцій несе відповідальність за його правильність і відповідність регламентуючих документів компанії. Відповідальність співробітника регулюється законодавством України і внутрішніми документами компанії.